loader image

Agricultura conservativă

Tehnologie, 2023

Reducerea intensității prelucrărilor mecanice, acoperirea continuă a solului și diversificarea culturilor.

Contextul în care fermierii își desfășoară activitatea a cunoscut o serie de schimbări importante în ultimii ani. Schimbările climatice cauzează, pe lângă creșterile graduale de temperaturi, și o creștere a frecvenței secetelor și a altor fenomene extreme. În plus, războiul din Ucraina a dus la dereglări în lanț în sectorul de aprovizionare cu input-uri pentru agricultură. Așadar, resiunea pe profitabilitatea fermierilor este din ce în ce mai mare. 

În plus, noua Politică Agricolă Comună 2021-2027 introduce un nou set de criterii de condiționalitate pentru fermieri. Primirea subvențiilor este acum, mai mult ca niciodată, condiționată de implementarea anumitor practici sustenabile în ferme.

Agricultura conservativă înglobează o abordare care adresează toate aceste provocări, fiind asociată cu o reziliență mai mare a fermelor la șocurile climatice, o optimizare a costurilor și o compatibilitate cu strategia de dezvoltare a agriculturii la nivelul Uniunii Europene. 

În ceea ce privește setul de practici care definesc agricultura conservativă, ele se pot încadra în trei mari categorii: 1. Sisteme de lucrări minime ale solului; 2. Acoperirea solului cu resturi sau covoare vegetale; 3. Diversificarea culturilor în timp și spațiu.

În comunitatea GreenFields, fermierii demonstrează prin propriile experiențe din fermă că agricultura conservativă nu este un set de practici predefinite, ci este rezultatul unor căutări de soluții optime, specifice fiecărei ferme.

De cele mai multe ori, indicatorul începerii tranziției spre agricultura conservativă este renunțarea la lucrare de arat cu întoarcerea brazdei. Deși acest pas trebuie făcut într-un mod informat, exemplele din ferme de pionierat în această abordare arată că există alternative.

 Exemplificăm mai jos o alternativă la arat, prin mobilizarea în profunzime a solului cu un utilaj tip paraplow, destinat decompactării.